Psychotherapiepraktijk Jeroen Kuyper

Psychotherapie en supervisie

Ik ben Jeroen Kuyper, GZ psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

LET OP: Eind dit jaar stop ik met mijn praktijk - zie meer uitleg bij de berichten op deze pagina. Voor kortdurende trajecten en supervisie heb ik mogelijk nog plaats: graag even contact opnemen.

In mijn psychotherapiepraktijk in Sneek richt ik me op de behandeling van volwassenen met diverse psychische problemen. Vanuit mijn jarenlange ervaring bij de GGZ heb ik een brede ervaring opgebouwd met tal van problematieken. Lees meer over mij en mijn specialisaties. 

U kunt zowel bij mij terecht voor kortdurende behandeling vanuit de basis GGZ als voor uitgebreide behandelingen die vallen onder de specialistische GGZ. Verwijzing verloopt via de huisarts. Lees meer.

Klinisch psychologen, psychotherapeuten en GZ psychologen in opleiding kunnen bij mij supervisie of leertherapie volgen, al dan niet (ook) voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Ik ben lid-supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Ik ben gehouden aan de beroepscode voor psychologen van het NIP en de beroepscode voor psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP. 

 

De praktijk

Mijn praktijk bevindt zich op de van Giffenstraat 6 in Sneek. Dit is het oude politiebureau, waarin behalve mijn praktijk een aantal andere praktijken zijn gevestigd vanuit diverse beroepsgroepen. Met een aantal van deze praktijken hebben we een intervisieoverleg, vooral met betrekking tot de traumabehandelingen.

Ik heb een ruime, goed geoutilleerde ruimte met onder meer opname- en EMDR apparatuur.

 

Samenwerking

Ik werk samen met een aantal collega's, waardoor het in overleg mogelijk is één of meerdere consulten bij een psychiater te hebben, of partnerrelatie of gezinsgesprekken bij een systeemtherapeut, of een begeleidend/ondersteunend contact bij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Soms is het mogelijk een aantal sessies creatieve therapie te volgen. Bij opvoedkundige problemen werk ik samen met een opvoedkundig bureau.

 

Praktijklogo

Het logo van mijn praktijk is gemaakt door Eva Annaluna van Home Heart Hawaii. Het basisidee voor mij was een golfbeweging, die de stroom van het leven symboliseert. Terwijl Eva aan het tekenen was  kwam er min of meer spontaan een opgaande zon en een opvliegende vogel tevoorschijn. Voor mij symboliseert de opgaande zon het optimisme van de vooruitgang en nieuwe hoop zoals jouw ervaring in de therapie bij mij hopelijk zal zijn. De opvliegende vogel vind ik een mooi symbool van bevrijding en weer worden wie je in wezen bent.

 

Wachtlijst bijgewerkt 20-09-2020

Bijgewerkt: 15-01-2021: Doordat ik eind dit jaar stop met mijn praktijk heb ik alleen plek voor korter-durende behandelingen, diagnostiek en supervisie.

Doordat mijn praktijk klein is heb ik weinig doorstroming. Af en toe heb ik een plek, maar ik raad u vooral aan om ook verder te kijken (GGZ?, Kien?, andere vrijgevestigde praktijk?) om teleurstelling te voorkomen. Onderstaande wachttijden zijn actueel, maar kunnen snel veranderen. Neem altijd eerst contact op, bij voorkeur per email, om te horen of onderstaande nog klopt voor u zich door uw huisarts laat verwijzen. In deze email is het nog niet nodig om anders dan in een paar woorden te zeggen waar het om gaat (bijvoorbeeld: 'in verband met depressie'): het geven van uitgebreidere informatie is pas zinvol wanneer ik daadwerkelijk plaats mocht hebben.

De wachttijd voor aanmelding voor de basis GGZ is momenteel geschat 20 weken .

De wachttijd voor behandeling na intake voor de basis GGZ is geschat10 weken .

De wachttijd voor de gespecialiseerde GGZ is momenteel geschat20 weken .

De wachttijd voor behandeling na de intake is geschat10 weken .

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

 

Berichten

15-01-2021

Eind dit jaar stop ik met mijn praktijk, ik ga dan andere dingen doen. Dit betekent helaas dat ik als ik ergens plek heb, ik geen langdurige behandelingen meer kan aannemen, tenzij je er geen bezwaar tegen hebt van behandelaar te moeten wisselen. Alleen, op dit moment zit ik helaas nog vol. Mensen met complex trauma en dissociatieve stoornissen raad ik aan (als je tenminste in Friesland woont) om hulp te zoeken bij GGZ Friesland, polikliniek traumastoornissen in Leeuwarden. Hier heb ik tot voor kort ook gewerkt, dus ik weet van binnenuit dat daar fijne en deskundige collega's werken. Helaas ook daar wel nog een flinke wachtlijst.

09-11-2020

Ik zit helaas nog steeds helemaal vol.

19-10-2020

Ik heb net de vrijgekomen plekken ingevuld, waardoor ik voorlopig helemaal vol zit. Doordat mijn praktijk maar 16 uur is zal ik voorlopig ook wel vol zitten, dus helaas moet ik aanmeldingen op dit moment afhouden, te meer daar ik al een wachtlijstje heb.

 

17-07-2020

Eens in de vijf jaar wordt mijn praktijk door de beroepsvereniging LVVP gevisiteerd. Dit heeft onlangs plaatsgevonden en mijn praktijk is goedgekeurd. Dat betekent dat ik (nagenoeg) alles goed op orde heb, variërend van toegankelijkheid tot dossiervoering.