Kwaliteit

In het submenu vindt u een aantal wettelijke regelingen en hoe ik daar in mijn psychotherapiepraktijk vorm aan heb gegeven.

Deze pagina's zijn deels nog in ontwikkeling: in verband met de nieuwe wet op de privacy, de AVG, die 25 mei 2018 is ingegaan zullen er nog aanvullingen of wijzigingen volgen.