Over mij

Inhoud:

   Ervaring

   Specialisaties

   Visie: “Je bent veel meer dan je problemen"

   Werkwijze: Samenspraak

   Therapievormen

   Nevenactiviteiten

  

Ervaring:

Ik werk sinds 1984 in de GGZ. Ik ben begonnen in Groningen, bij de toenmalige Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD). Daarna werkte ik bij de afdeling psychotherapie (OEP). Beide afdelingen waren onderdelen van de latere RIAGG.

In 1992 ben ik bij de GGZ Friesland gaan werken, waar ik begonnen ben op de opnameafdeling in Franeker. Hier heb ik bijna drie jaar gewerkt. Hierna ben ik ambulant gaan werken op de polikliniek psychiatrie in Drachten. Ik heb daar lange tijd met plezier gewerkt.

Toen in 2008 het TRTC werd opgericht (Top Referent Trauma Centrum) heb ik de overstap gemaakt en me helemaal toegelegd op mijn al lang bestaande specialisatie in de behandeling van trauma. Sindsdien werk ik in Leeuwarden bij wat nu de polikliniek traumastoornissen heet. Hier behandelen we volwassenen waarbij sprake is van ernstig vroegkinderlijke traumatisering of ernstige traumatisering op latere leeftijd. Ik ben onder meer betrokken geweest bij de opzet van de verwerkingskliniek voor mensen met ernstige complexe posttraumatische stressstoornissen.

In januari 2015 ben ik naast mijn werk bij de GGZ Leeuwarden gestart met mijn eigen praktijk in Sneek. Op dit moment werk ik naast mijn praktijk nog 2 dagen bij de GGZ in Leeuwarden.

 

Specialisaties:

Ik ben van huis uit gedragstherapeut. Ik ben lid en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. In die hoedanigheid heb ik vele psychologen in opleiding gesuperviseerd in hun opleiding tot GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Daarnaast heb ik veel gewerkt met hypnotherapie, gedragsveranderende gezinstherapie, schemagerichte therapie en andere methodieken, zoals het begeleiden van mannengroepen en andere meer lichaamsgerichte technieken. Ik werk onder meer met EMDR en ben gespecialiseerd in het werken met het driefasen model in de behandeling van dissociatieve stoornissen en complexe posttraumatische stressstoornissen.

Al vroeg in mijn carrière heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van trauma gerelateerde problematiek, vooral problematiek als gevolg van vroegkinderlijk seksueel misbruik en kindermishandeling. Ik heb veel ervaring met dissociatieve stoornissen en complexe post traumatische stressstoornissen ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. Hier werk ik al ruim 20 jaar mee. Maar ook de behandeling van trauma op latere leeftijd en vastgelopen rouw zijn onderdeel van mijn interesse en specialisatie.

Doordat ik heel lang op een algemene polikliniek heb gewerkt heb ik een ruime ervaring met veel verschillende problematieken. Naast individuele behandelingen heb ik bijvoorbeeld in Drachten groepen ontwikkeld en gegeven voor assertiviteit (opkomen voor jezelf); paniekstoornis en agorafobie (angsten bijvoorbeeld in drukke winkels); dwangproblematiek en hypochondrie (angst een ernstige ziekte te hebben). Ook heb ik een tijd de dagbehandeling voor werkgerelateerde problematiek  gecoördineerd en mede vormgegeven.

Ik geef vanwege deze brede achtergrond supervisie aan psychologen die met tal van klachten en probleemgebieden werken, zoals angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.


Visie: “Je bent veel meer dan je problemen"

Ik kijk niet alleen naar problemen en symptomen, maar vind het juist belangrijk ook te kijken naar wat je wel kan.
Ieder mens wordt geboren met unieke talenten en mooie eigenschappen om in dit leven tot uitdrukking te brengen. Soms kan het echter zijn dat je het zicht daarop (tijdelijk) verliest, somber of angstig wordt, of niet goed ziet hoe je uit een probleem kunt komen.
Klachten en problemen zijn obstakels die je belemmeren te zijn wie je in wezen bent. Ieder mens komt obstakels tegen op zijn levenspad. Gelukkig kun je de meeste ervan zelf oplossen en overwinnen. In die zin kun je ook veel leren van obstakels en tegenslag en kunnen ze je bijvoorbeeld sterker of tot een liefdevoller mens maken. Ook kunnen ze je helpen helderheid te krijgen over wat jij wilt in je leven.
Ik heb veel vertrouwen in het zelfherstellende vermogen om klachten en problemen te overwinnen. Echter soms lijken problemen te groot, of zie je zelf de weg niet om ze te overwinnen. Dan kan therapie je verder helpen. Ik vind het mooi om je te begeleiden om de kracht in jezelf te (her)vinden, zodat je niet alleen de problemen overwint, maar ook je vermogen versterkt om eventuele toekomstige obstakels zelf op te lossen.
Mijn cliënten stellen de rust, warmte en betrokkenheid waarmee ik werk erg op prijs. Daarnaast vind ik het ook van belang dat er duidelijke grenzen aan de behandelrelatie zijn, waardoor er een veilige sfeer is om ook emotioneel moeilijke thema’s door te werken.
Ik hoop dat na afloop van de therapie niet alleen je klachten naar de achtergrond zijn, maar dat je ook meer zicht hebt gekregen op wie je bent en waarom je die klachten hebt ontwikkeld.

 

Werkwijze: Samenspraak

Ik besteed zowel aandacht aan de klachten zelf als aan de achtergrond waaruit ze zijn voortgekomen. Vanuit een analyse van wat er aan de hand is overleggen we over de te volgen methode. Vanuit mijn achtergrond en brede ervaring heb ik een scala aan technieken tot mijn beschikking om je verder te helpen. Hierbij houd ik me aan de richtlijnen zoals die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komen als het meest werkzaam.
Dit zou erg technisch of koel kunnen lijken, maar het tegendeel is het geval. Ik besteed veel aandacht aan hoe het met je gaat, aan je emoties en aan het proces waarin jij je bevindt. Voor specifieke problemen, zoals bijvoorbeeld angsten, kunnen gedrags- en cognitieve therapie, of EMDR goed werken. Vaak gaat het er daarnaast ook om je zelfbeeld te verbeteren, beter voor jezelf te leren opkomen, of bijvoorbeeld te leren minder perfectionistisch te zijn. Achter deze thema’s schuilen vaak oude pijn en onverwerkte emoties. Soms kan een behandeling voor de symptomen voldoende zijn, maar vaak is het van belang aandacht te geven aan de achtergrond van de symptomen, waardoor ze veroorzaakt en in stand gehouden worden . Eventuele oude vastzittende emoties kunnen dan alsnog doorgewerkt worden.

 

Therapievormen

Mijn hoofdstroming is de cognitieve gedragstherapie. De laatste tijd heb ik me verder verdiept in schematherapie, compassie gerichte therapie en mindfulness.

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Compassiegerichte therapie

Ik heb me intensief verdiept in de Compassiegerichte Therapie, waarin ik enkele uitgebreide workshops heb gevolgd. Deze therapievorm sluit erg aan bij mijn visie dat het er niet alleen om gaat naar je probleem of beperking te kijken, maar vooral naar wat je wel kan en dat waar nodig te ontwikkelen. Op compassie gerichte therapie (Compassion Focussed Therapy, of CFT) is een therapievorm die zich richt op het vergroten van compassie voor jezelf en anderen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die op een compassievolle manier met zichzelf en anderen omgaan beter voor zichzelf te zorgen, minder stress hebben en het zorgsysteem in de hersenen positief beïnvloeden.
Deze therapie is ontwikkeld vanuit het gegeven dat mensen met trauma, of ernstige depressies vaak vastlopen in therapie: Ik snap het wel, maar het voelt niet zo. Vooral bij mensen die als kind weinig liefde en steun hebben ervaren en bij mensen die al jong getraumatiseerd zijn, kan het zorgsysteem onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. In CFT leer je het zorgsysteem te ontwikkelen. Door dit te doen wordt het gemakkelijker voor je om angsten, depressie of woede, en moeilijke emoties als schaamte en schuldgevoel onder ogen te kunnen zien en te veranderen.

Mindfulness

Met mindfulness leer je je bewust te zijn van je eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten, zonder onmiddellijk over te gaan op je gebruikelijke automatische reacties daarop. Om dit te bereiken leer je eenvoudige meditatie en aandachtsoefeningen, die voor iedereen te doen zijn. Je leert om je minder te laten meeslepen door je gedachte en emoties, maar om er als het ware naast te staan en ze toe te laten zonder meteen iets te hoeven veranderen. Hierdoor lukt het je om meer in het hier en nu te blijven en niet steeds bezig te zijn met bijvoorbeeld angsten en gepieker. Je leert depressieve en andere klachten, zoals angst, beter te hanteren, waardoor ze kunnen verminderen of verdwijnen.

 

Nevenactiviteiten:

Naast mijn werk in mijn praktijk en bij GGZ Friesland houd ik mij al vele jaren intensief met meditatie bezig. Samen met mijn vrouw geeft ik spiritueel georiënteerde meditatiecursussen. Spiritueel georiënteerde mensen vinden het prettig dat ook deze kant in de therapie meegenomen kan worden. Dit kan, maar hoeft uiteraard niet.